Bc. Karolína Matlahová

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Diagnostická výkonnosť ELISA testov štandardne používaných v mikrobiologickej diagnostike Lymeskej boreliózy 2015 Open section for students