Ing. Nataša Mrvová

  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Charakterizácia podpornej gliovej vrstvy izolovanej z rôzne starých potkanov kmeňa Wistar 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics