Mgr. Katarína Oetterová

  • Prírodovedecká fakulta,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Katedra biochémie, ÚCHV, PF UPJŠ, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Nanočastice vs. Nanoklastre 2015 Open section
Využitie fluorescenčnej spektroskopie na stanovenie fáz kromoglykátu sodného 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances