RNDr. Klára Gardavská CSc.

  • Katedra galenickej farmácie, FaFUK, Bratislava,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra galenickej farmácie, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra galenickej farmácie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv množstva mikroemulzie ako enhancera in vitro uvoľňovania minoxidilu z dermálnych základov 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv solubilizácie minoxidilu v mikroemulziách na jeho in vitro liberáciu a ex vivo permeáciu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Poloxamérové gély ako vehikulá pre topickú aplikáciu terbinafín hydrochloridu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology