Ing. Patrícia Mariničová

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra ekológie, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Zastúpenie kvitnúcich rastlín v lokálnej populácii Galanthus nivalis L. v NPR Bábsky les (juhozápadné Slovensko) 2015 Ecology and Environmental Sciences