RNDr. Petra Krafčíková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita Jozefa Pavla Šafárika, Košice, Slovakia

Abstract name Year Section
Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC) 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Štúdium vplyvu polyetylénglykolu na konformáciu G-kvadruplexov odvodených od telomérnych sekvencií DNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Interakcie rôznych štruktúrnych motívov G-kvadruplexovej DNA s tioflavínom T 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza G-kvadruplexov odvodených od vírusov Eboly a ich interakcií s tiazolovou oranžou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics