Ľuboš Harangozo

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra chémie

Abstract name Year Section
Akumulácia kadmia (Cd) a zinku (Zn) v rastlinnom materiáli z lokality Kluknava 2015 Biotechnology and Food Technology