doc. Ing. Igor Belyaev DrSc.

  • Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko
  • Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv nízkych dávok žiarenia na ľudské hematopoetické kmeňové bunky a ich dcérske bunky z pupočníkovej krvi 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics