Bc. Denisa Bazalová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Porovnanie druhovej rozmanitosti tvrdých lužných lesov a agátin vo vybraných lokalitách 2015 Open section for students