RNDr. Jasna Kraljik

  • Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko
  • Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Kliešte ako vektory bakteriálnych a protozoárnych nákaz v dvoch rekreačných oblastiach Bulharska 2015 Ecology and Environmental Sciences
Ticks and tick-borne pathogens of Croatia and Greece 2015 Ecology and Environmental Sciences