Lenka Bobuľská


Abstract name Year Section
Biologická aktivita pôd vo vybraných ekosystémoch severovýchodného Slovenska 2010 Ecology and Environmental Sciences
Stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy a koncentrácie ATP pri rozličných teplotách 2011 Ecology and Environmental Sciences