Mgr. Katarína Hollá

  • Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Môžu v budúcnosti globálne klimatické zmeny prispievať k väčšej defoliácii porastov borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí? 2015 Ecology and Environmental Sciences
Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences