RNDr. Eva Bocková PhD.

  • Ústav parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Abstract name Year Section
Prevalencia toxokarózy túlavých psov a mačiek 2015 Ecology and Environmental Sciences
Zoonotická filária Dirofilaria repens (Nematoda: Filaroidea) v prírodnej populácii komárov Aedes vexans (Diptera: Culicidae) na východnom Slovensku 2015 Ecology and Environmental Sciences
Porovnanie účinnosti rôznych typov atraktantov pri odchytoch komárov (Diptera: Culicidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences
Endoparazity psov chovaných na salašoch a farmách 2017 Ecology and Environmental Sciences
Druhová diverzita a prevalencia endoparazitov mačiek chovaných v rozdielnych podmienkach 2017 Ecology and Environmental Sciences