Ing. Miroslav Pánik PhD.

  • Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 43, Bratislava

Abstract name Year Section
Nové 4-anilínochinazolínové deriváty ako potenciálne fotosenzitizéry pre fotodynamickú terapiu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics