Ing. Martina Melušová PhD.

  • Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37, Bratislava

Abstract name Year Section
Nové 4-anilínochinazolínové deriváty ako potenciálne fotosenzitizéry pre fotodynamickú terapiu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics