RNDr. Ladislav Mošanský CSc.

  • Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko
  • Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic

Abstract name Year Section
Seasonal activity of tick species and temporal dynamics of tick-borne pathogens in the Slovak Karst region 2015 Ecology and Environmental Sciences
Kliešte ako vektory bakteriálnych a protozoárnych nákaz v dvoch rekreačných oblastiach Bulharska 2015 Ecology and Environmental Sciences
Ticks and tick-borne pathogens of Croatia and Greece 2015 Ecology and Environmental Sciences