Peter Nochta

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Sprašové a fosílne pôdy v obci Preseľany 2010 Ecology and Environmental Sciences
Mrazové formy a ich zaradenie do bazálnej referenčnej taxonómie pôd Slovenska 2011 Ecology and Environmental Sciences
Mrazové formy pounus 2012 Ecology and Environmental Sciences