MVDr. Marián Prokeš PhD.

  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach, 041 81 Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Košice, Slovenská republika
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biologická aktivita Tabebuia impetiginosa 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv „vilcacory“ na orgánové systémy človeka 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Klinčekovec voňavý a Fenikel obyčajný, silice pôsobiace pri ochorení i v prevencii 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Monitoring výskytu synantropných druhov netopierov na území Košíc 2017 Ecology and Environmental Sciences
Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Očkovanie proti besnote u ľudí na Slovensku 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology