MVDr. František Zigo PhD.

  • Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
  • Ústav chovu zvierat UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav chovu zvierat, UVLF v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav chovu a zvierat UVLF v Košiciach, 041 81 Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav chovu zvierat

Abstract name Year Section
Biologická aktivita Tabebuia impetiginosa 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
The effect of peroral supplementation of Selenium on the changes of selected antioxidant indexes in blood of dairy cows 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Environmentálni pôvodcovia mastitíd u národných plemien oviec 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv „vilcacory“ na orgánové systémy človeka 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv podávania Aloe Vera Barbadensis Miller na antioxidačný status poštových holubov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Influence of parenteral supplementation of selenium and vitamin e in dairy cows during pregnancy on udder health and milk quality 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Klinčekovec voňavý a Fenikel obyčajný, silice pôsobiace pri ochorení i v prevencii 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Rod artemia – modelový organizmus vo vedeckom výskume 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
The etiology of sheep՝s mastitis at different milking technology 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Mastitis pathogens and their resistance againstantimicrobial agents in herds of dairy cows situated in marginal parts of Slovakia 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics