Ing. Denisa Liptáková PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Slovenská technická univerzita, Bratislava,
  • Slovenská technická univerzita, Bratislava

Abstract name Year Section
Vplyv prídavku NaCl na dynamiku rastu druhu Geotrichum candidum na povrchu stuženého živného média 2015 Biotechnology and Food Technology
Fermentované pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom 2016 Biotechnology and Food Technology
Fermentované kukuričné produkty vo vývoji nových funkčných potravín 2017 Biotechnology and Food Technology