RNDr. Jaroslava Durdiaková PhD.

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Stroopov test významne ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca, ale nie koncentráciu slinnej alfa-amylázy 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)