Ján Nemeš

  • Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plosín, Fakulta Agrobiológie a Potravinových Zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Floristické zmeny trávneho porastu v Národnom parku Veľká Fatra po obnove 2011 Ecology and Environmental Sciences
Vplyv samovoľného zalesňovania a diverzita trávnych porastov v Slovinskej republike 2012 Ecology and Environmental Sciences
Potenciálna zaburinenosť hôľneho pasienka ruderálnymi druhmi rastlín (Rumex obtusifolius L., Urtica dioica L.) 2012 Ecology and Environmental Sciences
Floristické analýzy trávneho porastu pod inváznym tlakom náletov drevín na sekundárnych holiach v NP Veľká Fatra 2012 Ecology and Environmental Sciences