doc. RNDr. Vladimíra Tomečková PhD.

  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University, Trieda SNP 1, Košice, Slovakia
  • UPJŠ lekárska fakulta, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium krvi pacientov s aneuryzmou hrudníkovej aorty pomocou metódy fluorescenčnej spektroskopie 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Effect of levamisole on cell behaviour 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics