RNDr. Zuzana Guľašová

  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Department of Medical and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University, Trieda SNP 1, Košice, Slovakia
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice

Abstract name Year Section
Štúdium krvi pacientov s aneuryzmou hrudníkovej aorty pomocou metódy fluorescenčnej spektroskopie 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Effect of levamisole on cell behaviour 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)