MVDr. Kamil Sedlák PhD.

  • Stáni veterinárni ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 – Lysolaje, ČR

Abstract name Year Section
Výskyt závažných abort vyvolávajúcich kokcidióz – toxoplasmózy a neosporózy u oviec v chovoch na strednom a východnom Slovensku 2015 Open section