Ing. Katarína Reiterová DrSc.

  • Parazitologický ústav SAV, Košice, SK

Abstract name Year Section
Výskyt závažných abort vyvolávajúcich kokcidióz – toxoplasmózy a neosporózy u oviec v chovoch na strednom a východnom Slovensku 2015 Open section