RNDr. Miroslav Gál PhD.

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie 2015 Ecology and Environmental Sciences