Mgr. Slávka Čarnická PhD.

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics