RNDr. Veronika Šimko PhD.

  • Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pokračovanie story ,,Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics