Mgr. Andrea Ševčíková

  • Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
  • Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina 842 15 Bratislava 4
  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika
  • Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
CRISPR-Cas9 sprostredkovaná editácia karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pokračovanie story ,,Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Karbonická anhydráza I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics