Mgr. Petra Priščáková

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Sasinková 4, 811 08 Bratislava
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK
  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta UK, Bratislava,

Abstract name Year Section
Vplyv trypsínu, akutázy a EDTA na povrchové markery mezenchýmových kmeňových buniek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku fingolimodu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Optimalizácia metodiky skríningu mutácii génu PTEN vo vzorkách endometria 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remodelácia bunkového cyklu a aktínového cytoskeletu statínmi 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics