Doc. Pavel Neogrády Dr.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Simulácie elektorodifúzneho transportu v nanokanály 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics