Peter Bober

  • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Abstract name Year Section
PÓROVITÉ KATALYZÁTORY PODPORUJÚCE KONVERZIU VODÍKA V PYROLYZÁTE ZMESÍ POLYMÉROV 2009 Ecology and Environmental Sciences
Spojenie nekonvenčnej nutričnej terapie vitamínu C s doxorubicínom na podporu protinádorovej aktivity 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics