Michal Májek

  • Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg, Regensburg, SRN

Abstract name Year Section
Nové molekulové prepínače na báze thieno[3,2-b] [1]benzotiofénu 2010 Open section for students
Neočakávaná reakcia pri syntéze organokatalyzátoru na báze izochinolínového skeletu: mechanistická štúdia 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology