Iveta Bernátová

  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischémiu a na adaptačné procesy v srdci potkana: štúdium molekulárnych mechanizmov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kardiovaskulárne a behaviorálne rozdiely u samčích potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii v modeli sociálneho stresu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics