Ivan Gáblovský

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischémiu a na adaptačné procesy v srdci potkana: štúdium molekulárnych mechanizmov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics