Mgr. Lucia Griecsová

  • Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
  • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischémiu a na adaptačné procesy v srdci potkana: štúdium molekulárnych mechanizmov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remote ischemic preconditioning effects tolerance to ischemia in hearts of spontaneously hypertensive rats in age dependant manner 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics