Jana Mujkošová

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
SEZÓNNE ROZDIELY V AKTIVITE Mg2+-ATPázy, V OBSAHU KONJUGOVANÝCH DIÉNOV A VO FLUIDITE MEMBRÁN MITOCHONDRIÍ OVPLYVNENÝCH STREPTOZOTOCÍNOVÝM DIABETOM 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics