doc.MUDr. Adriana Boleková PhD.

  • Ústav anatómie Lekárska fakulta UPJŠ, Košice,

Abstract name Year Section
Postanatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov v prefrontálnej kôre potkana 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics