RNDr. Pavel Beracko PhD.

  • Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Distribúcia kôrovcov (Amphipoda, Isopoda, Mysida) v pozdĺžnom profile rieky Váh a jej vybraných prítokov 2015 Ecology and Environmental Sciences