RNDr. Barbara Szeiffová Bačová PhD.

  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR
  • Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Vplyv aspirínu a atorvastatínu na expresiu konexínu-43 v srdci potkana po rádioterapii 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Remodelácia medzibunkovej hmoty a komunikácie v srdci potkana po experimentálne vyvolanom objemovom preťažení srdca 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics