Martin Mozola


Abstract name Year Section
Stakeholder manažment ako základ systému environmentálneho riadenia organizácie 2010 Ecology and Environmental Sciences