Bc. Samuel Klčo

  • Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Monitoring a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale 2015 Open section for students