Katarína Gaplovská

  • Chemický ústav PriF UK, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Syntéza a spektrálne vlastnosti nových kumarínových fluoroionoforov 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology