Barbara Kubica

  • Department of Coal Chemistry and Environmental Sciences, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Abstract name Year Section
Ako vplýva ľudská činnosť na spoločenstvá pakomárov (Chironomidae) Popradského plesa za ostatných 200 rokov? (multiproxy paleolimnologická analýza) 2015 Ecology and Environmental Sciences