Ladislav Hamerlík

  • Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Ako vplýva ľudská činnosť na spoločenstvá pakomárov (Chironomidae) Popradského plesa za ostatných 200 rokov? (multiproxy paleolimnologická analýza) 2015 Ecology and Environmental Sciences