prof. RNDr Zdenka Gálová CSc.

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FBP, KBB, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; Chemický Ústav SAV, Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, Nitra,

Abstract name Year Section
Štúdium genetickej diverzity pšenice letnej (Triticum aestivum L.) pomocou A – PAGE 2015 Biotechnology and Food Technology