Ing. Ľuboš Harangozo PhD.

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva , Katedra chémie

Abstract name Year Section
Vplyv intenzifikačných faktorov na koncentráciu ťažkých kovov v plodoch brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) 2015 Biotechnology and Food Technology