RNDr. Boris Remenec PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Optimalizácia postupu pre stanovenie 107Pd v rádioaktívnych odpadoch 2015 Open section
Extrakčná chromatografia pre stanovenie 107Pd vo vzorkách z vyradenej JE V1 2016 Open section