MUDr. Marek Lacko PhD.

  • Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN LP a LF UPJŠ, Košice
  • Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Biologická liečba osteoartritídy: in vitro a in vivo štúdia 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics